Integritetspolicy

Lergodset, med adress idrottsvägen 284431 Hammarstrand, är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som framgår av denna integritetspolicy.

Kontaktuppgifter:

idrottsvägen 2
84431 Hammarstrand

Telefonnummer: +46669655666
E-postadress: info@lergodset.se

Chantal Visser är Lergodsets dataskyddsombud Hon/han kan nås på info@lergodset.se

Personuppgifter som vi behandlar

Lergodset behandlar dina personuppgifter för att du använder våra tjänster och/eller för att du själv lämnar dem till oss.

Nedan följer en översikt över de personuppgifter som vi behandlar:

– Förnamn och efternamn

– Födelsedatum

– E-postadress

– Telefonnummer

– Andra uppgifter som lämnas till oss via e-post.

För vilket ändamål och på vilken grund vi behandlar personuppgifter

Lergodset behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

– Hantera din betalning

– För att leverera varor och tjänster till dig

Hur länge vi sparar personuppgifter

Lergodset kommer inte att behålla dina personuppgifter under längre tid än vad som är absolut nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka dina uppgifter samlas in.

Delning av personuppgifter med tredje part

Lergodset tillhandahåller endast tredje part och endast när det är nödvändigt för fullgörandet av vårt avtal med dig eller för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Cookies, eller liknande tekniker, som vi använder

Lergodset använder inte cookies eller liknande tekniker.

Visa, ändra eller radera data

Du har rätt att få tillgång till, korrigera eller radera dina personuppgifter. Du har också rätt att återkalla ditt eventuella samtycke till databehandling eller invända mot Lergodsets behandling av dina personuppgifter samt rätt till dataportabilitet. Detta innebär att du kan begära att vi skickar de personuppgifter vi har om dig i en datafil till dig eller en annan organisation som du har angett.

Du kan skicka en begäran om att få tillgång till, korrigera, radera, överföra dina personuppgifter eller begära återkallande av ditt samtycke eller invändning mot behandlingen av dina personuppgifter till info@lergodset.se.

För att säkerställa att begäran om inspektion görs av dig ber vi dig att skicka en kopia av ditt identitetsbevis med begäran. I denna kopia svärtar du ut ditt passfoto, MRZ (maskinläsbar zon, nummerremsan längst ner i passet), passnummer och Citizen Service Number (BSN). Detta är för att skydda din integritet. Vi kommer att svara på din begäran så snart som möjligt, dock senast inom fyra veckor.

Lergodset vill också informera dig om att du har möjlighet att lämna in ett klagomål till den nationella tillsynsmyndigheten, Personuppgiftsmyndigheten. Du kan göra det via följande länk: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hur vi skyddar personuppgifter

Lergodset tar skyddet av dina uppgifter på allvar och vidtar lämpliga åtgärder för att förhindra missbruk, förlust, obehörig åtkomst, oönskat utlämnande och obehörig ändring. Om du har intrycket av att dina uppgifter inte är ordentligt skyddade eller om det finns indikationer på missbruk, vänligen kontakta vår kundtjänst eller info@lergodset.se