Integritetspolicy

Lergodset, ligger på idrottsvägen 2

84431 Hammarstrand, ansvarar för behandlingen av personuppgifter som visas i denna sekretesspolicy.

Kontaktuppgifter:

https://lergodset.se/lergodset/
idrottsvägen 2
84431 Hammarstrand
+46669655666

Chantal Visser är dataskyddsombud för Lergodset Han / hon kan nås via info@lergodset.se

Personuppgifter som vi behandlar

Lergodset behandlar dina personuppgifter för att du använder våra tjänster och / eller för att du själv tillhandahåller dem.

Nedan hittar du en översikt över de personuppgifter som vi behandlar:

– För-och efternamn

– Födelsedatum

– E-postadress

För vilket syfte och på vilken grund vi behandlar personuppgifter

Lergodset behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

– Hantera din betalning

– Att leverera varor och tjänster till dig

Hur länge lagrar vi personuppgifter

Lergodset lagrar inte dina personuppgifter längre än vad som är absolut nödvändigt för att uppnå de syften för vilka dina uppgifter samlas in. Vi använder följande lagringsperioder för följande (kategorier) av personuppgifter:

Delning av personuppgifter med tredje part

Lergodset tillhandahåller uteslutande till tredje part och endast om detta är nödvändigt för genomförandet av vårt avtal med dig eller för att följa en rättslig skyldighet.

Cookies eller liknande tekniker som vi använder

Lergodset använder inte kakor eller liknande tekniker.

Visa, ändra eller ta bort data

Du har rätt att se, korrigera eller radera dina personuppgifter. Du har också rätt att återkalla ditt samtycke till databehandlingen eller invända mot behandlingen av dina personuppgifter av Lergodset och du har rätt till dataportabilitet. Detta innebär att du kan skicka en begäran till oss om att skicka de personuppgifter som vi har om dig i en datafil till dig eller någon annan organisation som du nämner.

Du kan skicka en begäran om åtkomst, korrigering, radering, dataöverföring av dina personuppgifter eller begäran om upphävande av ditt samtycke eller invändning mot behandlingen av dina personuppgifter till info@lergodset.se.

För att säkerställa att begäran om åtkomst har gjorts av dig, ber vi dig att skicka en kopia av ditt ID med begäran. Gör ditt passfoto, MRZ (maskinläsbar zon, remsan med siffror längst ner på passet), passnummer och Citizen Service Number (BSN) svart i denna kopia. Detta är för att skydda din integritet. Vi kommer att svara på din begäran så snart som möjligt, men inom fyra veckor.

Lergodset vill också påpeka att du har möjlighet att lämna in ett klagomål till den nationella tillsynsmyndigheten, den nederländska dataskyddsmyndigheten. Detta kan göras via följande länk: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hur vi skyddar personuppgifter

Lergodset tar skyddet av dina uppgifter på allvar och vidtar lämpliga åtgärder för att förhindra missbruk, förlust, obehörig åtkomst, oönskad avslöjande och obehörig modifiering. Om du har intrycket av att dina uppgifter inte är korrekt säkrade eller om det finns tecken på missbruk, vänligen kontakta vår kundtjänst eller via info@lergodset.se